-Voorbeeldtxt :[abcdefghijklmnopqrstuvwxyz]
-[abcdefghijklmnopqrstuvwxyz]: 26 karakters.
-[uvw] staat op positie 20
-[uvw] ==> [UVW] abcdefghijklmnopqrstUVWxyz
-van positie 5, tot 5+10 [fghijklmno]
-karakter 97 t/m 122 in ASCII is : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz